Avantatges de la nostra empresa

*Pressupost personalitzat: Realitzem els pressupostos “in situ”. Analitzant les característiques i necessitats adequades a cada centre. 

*Línia Directa: Per qualsevol consulta o incidència l’ atendrem al telèfon 93.459.36.31
*Experiència: Des de 1993 al servei dels nostres clients. 

*Compromís: El nostre desig és que els nostres clients estiguin satisfets amb els serveis que oferim, però si per alguna raó justificada no és així, ho compensem (abonaments, serveis extra sense cost, etc.) 

*Claredat: Llistat ubicat al quarto de la neteja de cada centre amb la descripció detallada dels treballs i periodicitats contractats. Així, tant el nostre personal com els nostres clients estan degudament informats.

 

*Ecologia: Utilització de tèxtils de microfibres en baietes i motxos. S’eliminen productes químics com l’amoníac i el lleixiu. Els productes líquids que s’utilitzen per la neteja són biodegradables i contenen amoniacals i tensioactius no iònics per una millor emulsió de la brutícia. Els aerosols que s’utilitzen no expulsen gas que perjudiqui la capa de ozó.

Comptem amb una flota de vehicles amb motors de baixes emissions de CO2 i dotats amb filtres de partícules.

 *Seguretat: Les claus dels nostres clients mai les identifiquem amb l’adreça del centre al clauer, si no que duen una codificació interna que només el personal de la nostra empresa coneix, de tal manera que, en cas de pèrdua accidental o robatori de les mateixes, no és possible saber el lloc on pertanyen.

 Tot el nostre personal està degudament format i assegurat. Addicionalment disposem d’una pòlissa de responsabilitat civil. Ens responsabilitzem del deteriorament que per omissió o negligència ens puguin ser imputats durant la prestació del servei.

 *Múltiples serveis: Abrillantats, desratitzacions i desinsectacions, eliminació de grafiti, recuperació de vidres ratllats…

 

 *Maquinària: Per la neteja de grans superfícies i garatges, disposem de maquinària adequada a cada cas (aspiradors industrials, escombradores, fregadores…).

*Innovació: Periòdicament part del nostre personal participa en els cursos de l’”Instituto Técnico de Limpiezas” a fi de conèixer els darrers avanços en matèria d’estris i productes de neteja que permetin millorar els nostres serveis fent-los més efectius i competitius. Al nostre pla de futur està contemplada l’obtenció de les certificacions ISO 9001, ISO 14000 i OHSAS 18000 que aglutinen la gestió de sistemes de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals.

*Responsabilitat Social Corporativa: Des de l’any 2013, MIRA K NET col·labora econòmicament amb l’entitat “Casal dels Infants” dedicada a ajudar i educar a nens i nenes en risc d’exclusió social de diverses zones de Catalunya. 

 

Seguiu-nos / Síganos: 

  miraknet@miraknet.net.net

  c/Provença, 383
08025 Barcelona


Tlfs: 934 59 36 31

Fax: 934 59 04 50